Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long Căn Hộ EHome

Sàn Giao Dịch BĐS Nam  Long Căn Hộ EHome
Sàn Giao Dịch BĐS Nam Long Căn Hộ EHome

BẢNG GIÁ CĂN HỘ EHOME 4

Block B1

BG EH4 B1-1.png

BG EH4 B1-2.png

BG EH4 B1-3.png

BG EH4 B1-4.png

BG EH4 B1-5.png

BG EH4 B1-6.png

Block B2

BG EH4 B2 -1.png

BG EH4 B2 -2.png

BG EH4 B2- 3.png

BG EH4 B2- 4.png

BG EH4 B2-5.png

BG EH4 B2-6.png